Svenska

Hummelns fiskevårdsförening


Fiskevårdsområdesföreningen bildades den 15 januari 2003 utan föregående förrättning vilket innebär att samtliga fiskerättsägare har ställt sig positiva till att fiskevårdsområdet bildades. Fiskevårdsområdet omfattar hela sjön Hummeln med en areal om 540 ha.


Hummeln är en artrik fiskesjö, där 17 olika fisk arter fångades vid provfiske 1999. Här finns mycket grov abborre, gott om gädda och siklöja. PH-värdet ligger mellan 7-8, vilket är mycket tillfredsställande.


Projekt

Styrelsen arbetar långsiktigt med ett gös projekt, som innebär att stärka en litet bestånd till att bli ett bestånd som kan vara livskraftigt med egen självföryngring

Båtuthyrning:

Kristdala Bygg  0491-70120

Jan Berggren  0491-70528 / 070-6338877

Niina Nordlund 073-3828989


Stuguthyrning:

Stefan Erlandsson  070-2580802

Bertil Nilsson  070-6778747

Magnus Eskilsson  0491-70460

Jan Berggren  0491-70528

Thomas Grybäck  076-1608684

Niina Nordlund 073-3828989


Guide:

Holger Ruoss 070-3080127

www.fishandnature.com


Oscar Andersson 073-8068558


Följande sportfiskekort försäljs: 


Dagkort 70:-

Veckokort 250:-

Månadskort 350:-

Samtliga dessa kort är personliga och gäller enbart för handredskapsfiske. Fiskekortet får ej överlåtas till annan person och skall kunna uppvisas vid anmodan från fisketillsyningsmännen.


årskort,familjekort 500:-

Gäller för samtliga familje medlemmar som är kyrkbokförda på samma adress under 1 år.


Allmänna regler:


För att värna om Hummelns fina bestånd av grov gädda samt om den ny inplanterade gösen gäller följande regler för fisket i Hummeln:


-Fisket i Hummeln bedrivs endast som sportfiske för kortlösare, varvid endast handredskap är tillåtna.

-Inga fasta redskap är tillåtna

-Vid trolling får endast två redskap användas av varje kortlösare.

-Gädda över 1 meter skall ovillkorligen återutsättas.

-Gös under 60 cm skall ovillkorligen återutsättas.

-Kräftfiske ingår inte i fiskekortet.

-Ungdomar under 15 år fiskar gratis.

-Fiska inte upp mer fisk än du använder. Fiske för ekonomisk vinning (försäljning) är strängeligen förbjudet.

-Respektera de av länsstyrelsen utsedda fisketillsyningsmännen.

-I övrigt gäller fiskelagen.

Vi tillämpar kontrollavgift enligt LOFO


Försäljningsställen:Kristdala Bygg


eller använd länken till Ifiske


Lycka till!