-Sjösättningsplats vid röda pilen

Följande sportfiskekort försäljs:


Dagkort         70:-
Veckokort    250:-
Månadskort  350:-
Samtliga dessa kort är personliga och gäller enbart för handredskapsfiske. Fiskekortet får ej överlåtas till annan person och skall medföras vid fisket.


Årskort,familjekort 500:-
Gäller för samtliga familje medlemmar som är kyrkbokförda på samma adress under 1 år.


Allmänna regler:

För att värna om Hummelns fina bestånd av grov gädda samt om den ny inplanterade gösen gäller följande regler för fisket i Hummeln:

-Fisket i Hummeln bedrivs endast som sportfiske för kort lösare, varvid endast  handredskap är tillåtna.
-Inga fasta redskap är tillåtna
-Vid trolling får endast två redskap användas av varje kortlösare.
-Gädda över 1 meter skall ovillkorligen återutsättas.
-Gös under 40 cm skall ovillkorligen återutsättas.
-Kräftfiske ingår inte i fiskekortet.
-Ungdomar under 15 år fiskar gratis.
-Fiska inte upp mer fisk än du använder.Fiske för ekonomisk vinning (försäljning) är strängeligen förbjudet.
-Respektera de av länsstyrelsen utsedda fisketillsyningsmännen.
-I övrigt gäller fiskelagen.


Försäljningsställen:


Stego Kristdala
B.Nilsson Bygg Jakt butik Kristdala
Konsum Kristdala


Lycka till!